Mibab - Markaryds Industribyggnads AB

Vi är Markaryd Kommuns egna fastighetsbolag vars syfte är att främja en allsidig utveckling av näringslivet i Markaryds kommun. Med kunden i centrum, skall vi inom Markaryds kommun bygga och förvalta, jämte köpa och sälja industri- och hantverksfastigheter.

 

Vår strategi bygger på: Kostnadseffektiv förvaltning. Förvärv av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Uthyrning och senare en eventuell försäljning till hyresgäster. Nyproduktion av lokaler då lönsamma långa hyreskontrakt kan tecknas.

OK